De Stentor - vrijdag 2 april 2004

Meten van magneetveld


2 APRIL 2004 - APELDOORN - Renate Schiferli van het Archeologisch Adviesbureau RAAP uit Amsterdam meet magnetische velden in het bos van Park Berg en Bos. In de bodem zitten restanten van enkele veldsteenovens, waarin waarschijnlijk de bakstenen zijn gebakken voor de bouw van Paleis Het Loo.


Foto Cees Baars
Eerder al deed de Archeologische Werkgroep Apeldoorn onderzoek naar de veldovens. Door de meting van afwijkingen in het magnetische veld van de bodem kan Schiferli de precieze afmetingen en ligging van de ovens in kaart brengen. Die is van belang om te bepalen welk deel van het bos moet worden aangewezen als eerste gemeentelijke archeologisch monument. Bovendien kan er dan een kaart worden gemaakt en kunnen er eventueel informatieborden worden gezet. De ovens blijven afgedekt, maar kennis van de precieze ligging helpt boswachters bij het tegengaan van begroeiing boven de steenovens. Ook gemeentelijk landmeter Aad Moerman deed gisteren metingen. In de buurt van de ovens is nog een grote kleiput zichtbaar, waaruit de leem werd gehaald die nodig was voor de productie van de bakstenen.

Binnenkort is er een open dag. De veldovens zijn op 1 mei toegankelijk voor publiek.